Zdrowie

  • Programy zdrowotne i profilaktyczne
  • Wsparcie dla osób niepełnosprawnych

Pomoc społeczna

  • Świadczenia rodzinne
  • Pomoc dla osób w sytuacji kryzysowej
  • Instytucje pomocy społecznej
  • Strategia rozwiązywania problemów społecznych