Toruń stawia na kulturę i infostradę

Toruń stawia na kulturę i infostradę

Toruń stara się o dofinansowanie dwóch projektów „Kultura w zasięgu 2.0” oraz „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”. Dzięki dodatkowym funduszom możliwa będzie m.in. digitalizacja zasobów Muzeum Okręgowego oraz rozwój elektronicznych usług publicznych i systemów dziedzinowych z zakresu e–administracji.

- Zabiegamy o środki na unowocześnienie miasta, a więc na tworzenie obsługi za pośrednictwem mediów elektronicznych i dostępu za pośrednictwem komputera czy smartfona do usług w Urzędzie Miasta Torunia – powiedział prezydent Torunia Michał Zaleski. - Zabiegamy również aby to, co jest cenne i wartościowe w zbiorach instytucji kultury w naszym mieście mogło być dostępne elektronicznie, czyli aby było zdigitalizowane, a następnie udostępnione na stronach internetowych.

22 czerwca 2017 r. Rada Miasta Torunia przyjęła projekty uchwał w sprawie udziału Gminy Miasta Toruń w projekcie „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” oraz „Kultura w zasięgu 2.0” i zabezpieczenia środków finansowych na lata 2017 – 2020. Udział Torunia w projekcie „Kultura w zasięgu 2.0” wzbogaci zasoby kulturowe dostępne poprzez środki elektroniczne, a tym samym zwiększy upowszechnienie, uatrakcyjni dostęp poprzez wizualizację zasobów, jak również sposób odbioru.

Miasto stara się również o dofinansowanie projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”. Dzięki temu możliwy będzie rozwój elektronicznych usług publicznych i systemów dziedzinowych z zakresu e–administracji, informatyzacje podmiotów ze sfery administracji oraz tworzenie i rozwijanie referencyjnych rejestrów publicznych, w tym systemów informacji przestrzennej.

Celem projektu „Kultura w zasięgu 2.0”  jest digitalizacja zasobów, rozbudowa systemów teleinformatycznych służących digitalizacji zasobów oraz tworzenie narzędzi do dystrybucji treści w zakresie udostępniania zdigitalizowanych zasobów, a na podstawie tych danych budowanie usług cyfrowych.

W projekcie „Kultura w zasięgu 2.0”  jako partnerzy uczestniczą oprócz Urzędu Miasta Torunia jednostki kultury: Teatr „Baj Pomorski”, Toruńska Orkiestra Symfoniczna, Muzeum Okręgowe w Toruniu, Centrum Nowoczesności „Młyn Wiedzy”, Toruńska Agenda Kulturalna, Dom Muz, Centrum Kultury „Zamek Krzyżacki”, Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu”, Centrum Kultury Dwór Artusa.

Wartość projektu „Kultura w zasięgu 2.0” to 4,5 mln zł. Staramy się o dofinansowanie ponad 3,5 mln zł. Na realizację projektu Toruń przeznaczy więc około 950 tys. zł i finansowane będzie w ramach limitu na wydatki majątkowe określonego w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Torunia na lata 2017 - 2041.

Natomiast koszt projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w części Torunia wynosi 3,2 mln zł z czego dofinansowanie 85% kosztów kwalifikowalnych to 2,7 mln zł. Wkład własny Torunia wyniesie więc nieco ponad 488 tys. zł.

Data publikacji: 2017-06-22